Komunikácia medzi viacerými generáciami

22/04/2024

Máte vo vašom teame alebo organizácií zamestnancov rôznych vekových kategórií a zdá sa Vám, že to medzi nimi „akosi nefunguje“? Dnes sa bežne na pracovisku stretávajú aj 4 generácie pracovníkov naraz.

Absolvovaním programu

  • zvýšite svoju citlivosť a porozumenie generačný rozdielom – v ich hodnotách, očakávaniach, štýloch práce a komunikácii,
  • získate väčší prehľad a pochopenie rozdielnosti, ktoré nemusia vytvárať zbytočné nedorozumenia a konflikty, no práve naopak môžu byť zdrojom vzájomného učenia sa a inšpirácie,
  • naučíte sa a precvičíte si efektívne spôsoby multigeneračnej komunikácie (ako napr.: BrB či „flexiť“ ).

Cieľová skupina: Ktokoľvek, kto chce zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s kolegami rôzneho veku…

Max. počet účastníkov v skupine: 12

Trvanie: 9:00 – 16:00

Miesto: Centrum Salvator, Jakubovo námestie č. 4, v Starom Meste Bratislavy

Cena: 330 € bez DPH

Cena zahŕňa kompletné účastnícke materiály, 2x coffee break s drobným snackom

Prihlásenie sa na tréning

Pridanie ďalšieho účastníka:
Súhlas*

Máte záujem o tréning Komunikácia medzi viacerými generáciami?

Pridanie ďalšieho účastníka:
Súhlas*
Súhlas*