Otvorený tréning: Toxické osobnosti v teamoch

30.9.2024

Sú tu medzi nami ! Aj keď ich na prvý pohľad ťažko rozoznať. Niekedy sú šarmantní a usmievaví, no napriek tomu spolupráca s nimi je komplikovaná – až nemožná … sú to tzv. „tráviči studní“.

Absolvovaním programu

  • sa naučíte čo je to toxicita a ako sa prejavuje (kognitívna dizonancia, technika závislosti, riadenie dojmov, technika reciprocity …)
  • aké neblahé dopady môže mať na jednotlivcov, teamy a celé firmy
  • ako sa voči nej účinne brániť
  • ako sa nechytiť do siete „pozitívnej toxicity“
  • reálne nácviky antimanipulatívnych techník a rozhovorov

Cieľová skupina: HR manažéri, HR-sti, leadri, manažéri a ktokoľvek, kto má podozrenie na prítomnosť toxických kolegov

Max. počet účastníkov v skupine: 12

Trvanie: 9:00 – 16:00

Miesto: Business centrum, Zochova č. 5, v Starom Meste Bratislavy

Cena: 370 € bez DPH

Cena zahŕňa kompletné účastnícke materiály, coffee break a občerstvenie

Prihlasujem sa na
Otvorený tréning: Toxické osobnosti v teamoch

Pridanie ďalšieho účastníka: